Tervetuloa Kamarikuoro Meloksen kotisivuille!

Täs­sä on Melos, tur­ku­lai­nen kama­ri­kuo­ro. Olem­me moni­puo­li­nen jouk­ko: ikä­ja­kau­ma on laa­ja, ja muka­na on ihmi­siä hyvin eri­lai­sil­ta ammat­tia­loil­ta. Sii­tä huo­li­mat­ta, tai juu­ri sik­si, meil­lä on val­ta­van kivaa yhdes­sä.

Sinä­kin viih­tyi­sit var­maan seu­ras­sam­me, ja sinul­la kävi­kin tuu­ri, sil­lä mukaan mah­tuu innok­kai­ta ja hyviä laulajia.

Mukaan mah­tuu kaik­kiin ääniin. Koe­lau­lu on meil­lä inhi­mil­li­nen koke­mus, kuu­li­ja­na on vain kuo­ron­joh­ta­ja San­na, joka ei ole ketään syö­nyt elä­väl­tä. Ja koe­lau­lus­ta sel­vit­tyä otam­me tuli­jat läm­pi­mäs­ti vas­taan. Melok­sen aihe­pii­ril­tään ja ilmia­sul­taan ällis­tyt­tä­väs­ti vaih­te­le­vat juh­lat ovat koke­mus sinän­sä. Ter­ve­tu­loa mukaan!

Har­joit­te­lem­me joka tors­tai klo 18:00.

Konsertti

Goldies-konsertti 2023

Yhteystiedot

Kuo­ron­joh­ta­ja San­na Kola
puh. 050 529 4969
[email protected]

Puheen­joh­ta­ja Han­na Tof­fe­ri-Hörk­kö
puh. 041 440 8683
[email protected]

Tie­sit­kö? Kama­ri­kuo­ro Melok­sen voit­te pyy­tää esiin­ty­mään juh­liin­ne ja eri­lai­siin tapah­tu­miin­ne. Ota roh­keas­ti yhteyt­tä San­naan tai puheenjohtajaan.